iBall Laptop Speaker

475

 1,064 total views

iBall நிறுவனம் மடிக்கணினிக்கு [Laptop] புதிய Melody Bar and USB Drum மாடல் speakerகளை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதன் சந்தை விலை முறையே ரூபாய் 890/- மற்றும் 990/- ஆகும். இனிமேல் பாட்டு கேட்டுக் கொண்டே வேலை பார்க்கலாம்.

You might also like

Comments are closed.