கடலுக்கடியில் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களில் , எடுக்கப்பட்ட அரிய சிறந்த ஆறு புகைப்படங்கள்:

938

 2,223 total views

கட்டிடம் அமைப்பது என்பது ஒரு வகை கலையே ! அதுவும் கடலுக்கடியில் கட்டிடங்கள் அமைக்கப்படுவது என்பது மிகவும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தகூடிய விசயமே … அப்படிப்பட்ட கட்டிடங்களில் மிகவும் சிறந்த கடலுக்கடியில் அமைக்கப்பட்ட கட்டிடங்களில் கட்டிடக் கலையின் பேர் சொல்லும் விதமாக அமைக்கப்பட்ட கட்டிடங்களின் புகைப்படங்கள் இதோ… 11111111

22222222222222

333333333333333

444444444444444

1-dot-discus-hotel-1

2-nemos-garden-ocean-reef-group-1

You might also like

Comments are closed.