கணினியில் இயங்கும் புதிய மசாஜ் கருவி

0 14

சிறந்த மசாஜ் கருவிகளை அறிமுகப்படுத்தும் OSIM நிறுவனமானது கணினியில் இயங்கும் ஆற்றலைக் கொண்ட EMS (Electronic Muscle Stimulation) எனப்படும் புதிய மசாஜ் கருவியை அறிமுகம் செய்துள்ளது.

இக்கருவியினை USB முறையில் கணினியுடன் இணைத்து பயன்படுத்த முடியும். அத்துடன் இக்கருவியினை இயக்குவதற்கு பிரத்தியேகமான மென்பொருளும் காணப்படுகின்றது.

எனினும் மசாஜின் தன்மையை Music Player கொண்டு அதன் சந்தத்திற்கு ஏற்ப மாற்றியமைத்துக் கொள்ள முடியும் என்பது இதன் சிறப்பு அம்சமாகும்.

நாம் கணினியில் வேலை செய்துகொண்டிருக்கும் போதே குறித்த கருவியினை இணைத்துவிட்டால் அது தானாகவ மசாஜ் செய்யும் என்பது கூடுதல் தகவலாகும். இதன் விலை 170 அமெரிக்க Dollar-கள் இந்திய ரூபாயில் சுமார் 8500 ஆகும்.

Related Posts

You might also like

Leave A Reply