30 நாட்கள் இயங்கும் இலவச விண்டோஸ் 7

1,295

 2,789 total views

விண்டோஸ் 7 தற்போது 90 நாட்கள் மட்டுமே இயங்கக்கூடிய இலவசப்பதிப்பாகக் கிடைக்கிறது.

windows-7

இது ஒரு முழுமையான பதிப்பு அல்ல. விண்டோஸ் 7 எவ்வாறு உள்ளது என சோதனை செய்து பார்க்க மட்டும் இந்த பதிப்பை நிறுவவும்.

You might also like
4 Comments
  1. Karthik says

    Yes. But It was posted on 2009 🙂

Comments are closed.