கணினி மாணவர்களின் எதிர்காலம் என்ன?

934

 4,185 total views

பலரும் IT துறை முடங்கி விட்டதாக முடிவு செய்து MBA, B.Com, M.Com படிக்கச் சென்றுவிட்டார்கள். எவ்வாறு பல மாணவர் மற்றும் பெற்றோர்களால் தொலைநோக்குப் பார்வை இல்லாது முடிவு எடுக்க முடிகிறது என வியப்பாக உள்ளது.

இந்தவருடம் பட்டம் பெரும் மாணவர்கள் மட்டுமே சில பெருமுயற்சிகள் செய்து பணியில் சேரவேண்டிய நிலைமை இருக்கும்.

புதிய BE.CS, Bsc CS, MCA மாணவர்களுக்கு 3-4 வருடங்கள் கழித்து வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்கும்.

நீங்கள் திறமை இன்றி MBBS படித்தாலும், கிட்னி திருடும் மருத்துவமனை வைக்கலமே தவிர கைராசியான மருத்துவர் என பெயர் எடுக்க இயலாது.

நீங்கள் திருமணப் பத்திரிகையில் BE. MCA என போட விரும்பி படிப்பீர்களேயானால் உங்களுக்கு வேலை www pichumani.com இல் கிடைக்கலாம்.

திறமை வாய்ந்த மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பாக பல நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பு உள்ளது.

You might also like
2 Comments
  1. vinoth says

    potu thaku….

Comments are closed.