இறுதியாக நம்மை புரிந்துகொண்டது GMAIL

779

 2,053 total views

நம்மில் பலருக்கும் GMAIL சமீபத்தில் “Compose New Mail”  சாளரத்தில் ஏற்படுத்திய மாற்றம் பயன்படுத்த கடினமாக இருந்திருக்கும்.  Compose Mail என சொடுகினால்  சாட் செய்வது போன்ற ஒரு சிறிய பட்டியில் தட்டச்சு செய்யுமாறு அவர்கள் வடிவமைத்து இருந்தார்கள்.

gmail-full-screen-compose
இன்றுமுதல் புதிய மின்னஞ்சல்களை தட்டச்சு செய்யும் சாளரம் முழு திரை அளவில்  தெரியும்.

இது பெரிய மற்றும் படங்களை உள்ளடக்கிய மின்னஞ்சல்களை அனுப்பும் பயணர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் இருக்கும்.

படி 1:  “Compose” என்பதை சொடுக்கவும்.

படி 2:  வரும் சாளரத்தில்., குறுக்கு (Minimize), மூடு (Close)  ஆகிய பொத்தான்களின் நடுவே இருக்கும் விரிவாக்கு எனும் பொத்தானை அழுத்தவும்.

படி :3  இப்போது சாளரத்தின் வலது கீழ் மூலையில் (Bottom right corner)  இருக்கும் சிறிய முக்கோணக் குறியை அழுத்தவும்.

படி:4  அதில் இருக்கும் முதல் தேர்வு ” Default to full-screen ” என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

இனிமேல் எப்போதும் உங்களால் முழுத் திரை அளவில் புதிய மின்னஞ்சல்களை தட்டச்சு செய்யலாம்.

You might also like

Comments are closed.