இறுதியாக நம்மை புரிந்துகொண்டது GMAIL

0 157

நம்மில் பலருக்கும் GMAIL சமீபத்தில் “Compose New Mail”  சாளரத்தில் ஏற்படுத்திய மாற்றம் பயன்படுத்த கடினமாக இருந்திருக்கும்.  Compose Mail என சொடுகினால்  சாட் செய்வது போன்ற ஒரு சிறிய பட்டியில் தட்டச்சு செய்யுமாறு அவர்கள் வடிவமைத்து இருந்தார்கள்.

gmail-full-screen-compose
இன்றுமுதல் புதிய மின்னஞ்சல்களை தட்டச்சு செய்யும் சாளரம் முழு திரை அளவில்  தெரியும்.

இது பெரிய மற்றும் படங்களை உள்ளடக்கிய மின்னஞ்சல்களை அனுப்பும் பயணர்களுக்கு ஏற்ற வகையில் இருக்கும்.

படி 1:  “Compose” என்பதை சொடுக்கவும்.

படி 2:  வரும் சாளரத்தில்., குறுக்கு (Minimize), மூடு (Close)  ஆகிய பொத்தான்களின் நடுவே இருக்கும் விரிவாக்கு எனும் பொத்தானை அழுத்தவும்.

படி :3  இப்போது சாளரத்தின் வலது கீழ் மூலையில் (Bottom right corner)  இருக்கும் சிறிய முக்கோணக் குறியை அழுத்தவும்.

படி:4  அதில் இருக்கும் முதல் தேர்வு ” Default to full-screen ” என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

இனிமேல் எப்போதும் உங்களால் முழுத் திரை அளவில் புதிய மின்னஞ்சல்களை தட்டச்சு செய்யலாம்.

Related Posts

You might also like

Leave A Reply