இணையதளம் மூலமாக வீட்டுக் கணினியை இயக்க

TweetMyPC என்றால் என்ன? நீங்கள் உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டுக் கணினியை இயக்குவதை சாத்தியமாக்கிறது. இணையதளம் மூலமாக உங்கள் வீட்டுக் கணினியை இயக்க இது உதவுகிறது.

1. இதற்காக வெறுமேனே உங்கள் கணினியில் இந்த செயலியை தறவிறக்கம் ( Download) செய்யவும்..

2. பின்னர் www.Twitter.com என்ற தளத்துக்கு சென்று புதிய Twitter கணக்கு ஒன்றை ஆரம்பிக்கவும். இக் கணக்கு TweetMyPC க்கு மட்டும் பிரத்தியோகமானது

3. உங்கள் பயனாளர் கணக்கின் பெயர் , கடவுச்சொல் கொடுத்து TweetMyPC இயக்கவும்.

அதே பயனாளர் கணக்குடன் எங்கிருந்தாவது உள் நுளையும்போது உங்கள் கணினியை நிறுத்தவோ ( Shutdown ) செய்யவோ மீள் ஆரம்பம் (Restart) செய்யவோ முடிகிறது. சிறுவர் கூட இதை எளிதாக செயல்படுத்தலாம்.

http://tweetmypc.en.softonic.com/

Related Posts

Leave a Reply