கூகள் தொகுத்துள்ள பூமியின் 30 ஆண்டு கால புகைப்படங்கள்.

35

 702 total views,  2 views today

கூகள் எர்த் எனும் செயற்கைக்கோள் வழி புகைப்பட சேவையை கூகள் வழங்கி வருகிறது.

நாசா (நாராயண சாமி அல்ல) உதவியுடன் புவியின் கடந்த கால புகைப்படங்களை தொகுத்து அமேசான் காடு அழிக்கப்படுவதையும், நகரங்களில் கட்டிடங்கள் பெருகுவதையும், துபாயில் காதல் மீது பெரும் குடியிருப்பு கட்டப்படுவதையும் தொகுத்து வெளியிட்டுள்ளது.

Feel free to share these GIFs! More examples can be found on Google+.

You might also like

Comments are closed.