மிகவும் பிரபலமான பதினைந்து இலவச ஆன்லைன் கோர்சுகள்:

781

 3,376 total views

மிகவும் பிரபலமான  இலவச பதினைந்து  ஆன்லைன் கோர்சுகள்:
நம் விரல் நுனியில் இருக்கும் இணையதளத்தினை பயன்படுத்தி இதுபோன்ற ஆன்லைன் கோர்சுகளுக்கு செலவிட்டால் அது நம் வாழ்க்கையை மேலும் ஒருபடி மேலே கொண்டு போய்  தரும்.  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அனைத்துமே தொழிலதிபர்களால் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் சிறந்த 15 ஆன்லைன் கோர்சுகளாகும். இவையனைத்துமே முற்றிலுமே இலவசமாகும்.

1. Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills

2. Introduction to Public Speaking

3. Leading Teams

4. Fundamentals of Management

5. Creative Problem Solving

6. Inspiring and Motivating Individuals

7. Strategic Career Self-Management

8. Time Management for Personal and Professional Productivity

9. Communication in the 21st-Century Workplace

10. Interview Research and Preparation

11. High-Impact Business Writing

12. Finance for Non-Finance Professionals

13. Leadership Through Social Influence

14. Initiating and Planning Projects

15. A Crash Course in Data Science

You might also like

Comments are closed.