உங்கள் DVD யை எளிதாக Youtube ல் Upload செய்யலாம்

522

 1,284 total views

இதற்கு தேவையானது இரண்டு சாப்ட்வேர்கள் (software)

1.VidCoder

Download: http://vidcoder.codeplex.com/

2.My MP4Box (இந்த சாப்டுவேருக்கு .Net framework 3.5 தேவை )

Download:  http://my-mp4box-gui.zymichost.com/download.html

.Net framework 3.5

Download: http://www.softpedia.com/get/Others/Signatures-Updates/Microsoft-NET-Framework-Pre-Release.shtml

Step1:  வீடியோ கோப்பை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் (select the file)

VidCoder  சாப்ட்வேரை பதிவிறக்கம் செய்து உங்கள் கணினியில் நிறுவவும்

பிறகு உங்களுடைய DVD யை உங்கள் கணினியில் செலுத்தவும் .

VidCoder சாப்ட்வேர் மூலம் VIDEO_TS என்ற போல்டரை (folder) உங்கள் DVD யில் இருந்து தேர்வு செய்யவும்.

Step2: DVD யில் இருந்து MP4 ஆக மாற்றுதல்

VidCoder ல்,  Ctrl + T அழுத்தவும் இல்லையேல்

File –> Enque Multiple Titles என்பதை menu வில் தேர்வு செய்யவும்

பிறகு DVD யில் அனைத்து titles களையும் தேர்வு செய்து queue சேர்க்கவும் .

உங்களுக்கு தானாகவே encoding ஐ தேர்வு செத்து இருக்கவும் அதுவே conversion செய்ய சிறந்ததாக இருக்கும்.

இல்லையேல் உங்களுக்கு வேண்டியபடி மாற்றிக் கொள்ளலாம்

பிறகு Encode என்ற button ஐ அழுத்தவும்.

உங்களின் கணினியின் திறனை பொருத்தும் வீடியோவின் நீளத்தைப் பொருத்தும்

நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும்.

Step3: இணையத்திற்கு (ex: youtube) ஏற்றவாறு மாற்றுதல் :


MyMP4Box software மூலம் vidcoder software Mp4 ஆகா மாற்றிய கோப்புகளை தேர்வு செய்து நமக்கு தகுந்தாற்போல் எவ்வளவு நேரம் வேண்டுமோ அதை கட்டத்தினுள் கொடுத்தால். இந்த மென்பொருள் தானாகவே விடியோவை பகுதிகளாக பிரித்து கொடுத்துவிடும் .

இதன் பயன்பாடு என்னவெனில் நீங்கள் வீடியோவை youtube ல் ஏற்றும் பொழுது பதினைந்து (15 mins) நிமிடத்திற்கு மேல் இருக்கும் வீடியோவை எடுத்துக் கொள்ளாது . எனவே நீங்கள் இந்த மென்பொருள் மூலம் எளிதாக உங்கள் வேலையை முடித்துக் கொள்ள முடியும்.

You might also like

Comments are closed.