ஃபேஸ்புக்கில் உங்களை Tag செய்து இம்சை செய்கிறார்களா?

597

 2,421 total views

Power Starக்கு அடுத்த படியாக ஆனந்தத் தொல்லை தரும் உங்களின் Facebook நண்பர்கள் புகைப்படங்களில் உங்களை டேக் (கோர்த்து விடுவது) செய்வார்கள். அது உங்களின் Profile Timelineஇல் வரும்.

பல நேரங்களில் உங்களுக்கு கடுப்பேத்தும் புகைப்படங்களாகவே அவை இருக்கும்.

மேல் வலது மூலையில் இருக்கும் காவிழ்ந்த முக்கோணத்தை சொடுக்கவும்.

பின்னர் Privacy Settings எனும் தொடுப்பை சொடுக்கவும்.

பின்னர் பின் வரும் படிகளை செயல்படுதுங்கள்.

Step 1:

Step 2:

 

Step 3:

 

இப்போது எவரேனும் உங்களை Tag செய்தால் உங்களின் அனுமதி இல்லாமல் அது உங்களின் Profile Timelineஇல் தெரியாது.

You might also like

Comments are closed.