2016 இன் உலகின் சிறந்த புரோகிராமர்கள்:

234

 920 total views

ஒரு ப்ரோக்ராமர்  என்பது    நாம் நினைப்பது போல   ஒரு எளிதான பணி அல்ல.    எனவே நாம் நம் வாழ்க்கையில் மிகவும் நம்பகமான மற்றும் எளிதாக்குகிறது உலகில் பெரும் புரோகிராமர்கள் பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீர்கள். புரோகிராமர் என்பவர்  ஒரு  கவிஞர் போன்ற, சற்று தூய சிந்தனை கொண்டவராகவே இருக்க வேண்டும்.  அப்படிப்பட்ட புரோகிராமர்களுக்கிடையே உலகின் சிறந்த  பத்து புரோகிராமர்களை கண்டறிந்துள்ளனர்.

1.பில் கேட்ஸ் (மைக்ரோசாப்ட் இணை நிறுவனர்)
2.ஜேம்ஸ் கோஸ்லிங் (ஜாவா படைப்பாளர்)
3.ரிச்சர்ட் ஸ்டால்மன் (GNU  திட்டம் படைப்பாளர்)
4.Bjarne Stroustrup (C++ படைப்பாளர்)
5.டிம் பெர்னர்ஸ் லீ (HTML மற்றும் WWW கண்டுபிடிப்பாளர்)
6.கென் தாம்சன் (UNIX  இணை-உருவாக்குனர்)
7.லினஸ் டோர்வால்ட்ஸ் (லினக்ஸ் கர்னல் படைப்பாளர்)
8.டென்னிஸ் ரிட்சி (C நிரலாக்க மொழி உருவாக்கியவர்)
9.ஜேக் டோர்சே (ட்விட்டர் படைப்பாளர்)
10.ருச்சி சங்வி (  முகநூலின்  முதல் பெண் பொறியாளர்)
11.ட்ரூ ஹூஸ்டன் (டிராப்பாக்ஸ் படைப்பாளர்)
12.மார்க் ஜுக்கர்பெர்க் (FB, படைப்பாளர்)
13.ஜான் காரமாக்  (இணை நிறுவனர் அடையாளம் மென்பொருள்)
14.லாரி வால் (பேர்ல் language)
15.Yukihiro Yukihiro  (ரூபி பெயர்ப்பாளர்)
16.ஜான் ரீசிக்  (jQuery, ஜாவாஸ்கிரிப்ட் நூலகம்)
17.பில் கேட்ஸ் (ஜிப் வடிவம்)

You might also like

Comments are closed.