தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

dear sir i want MCSE dum need. can you help me

0 votes
dear sir

நான் MCSE exam எழுத உள்ளேன்
எனக்கு ஏதேனும் study matrial கொடுங்க
asked Nov 10, 2012 by mr-murugan123 புதியவர் (140 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
2 answers
asked Oct 4, 2012 by kaderkader புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 28, 2013 by jey புதியவர் (140 points)
0 votes
2 answers
asked Aug 25, 2012 in Web Designing by abdulrahman புதியவர் (130 points)
...