தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

934 questions

1,012 answers

32 comments

266 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
0 answers
asked 1 day ago by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
0 answers
asked 3 days ago by yogaraj இளையோர் (280 points)
0 votes
3 answers
answered 4 days ago in Internet by betty-peterson புதியவர் (140 points)
0 votes
0 answers
asked 6 days ago in Windows by dmraj புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 11 in PHP by nellaivani புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
answered Nov 21 by sakthy வல்லுநர் (5,770 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 13 in Windows by muralitharan புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 13 in Internet by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 6 in Web Designing by prabudsp புதியவர் (120 points)
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...