தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,007 questions

1,082 answers

33 comments

311 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
answered Jan 29 by sakthy வல்லுநர் (9,180 points)
0 votes
1 answer
0 votes
2 answers
answered Jan 24 in Windows by rohith-shankar ஆர்வலர் (610 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
answered Jan 19 in SEO by missed இளையோர் (340 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...