தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

893 questions

1,002 answers

32 comments

257 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
0 answers
asked 5 days ago by rathnam-pillai புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
answered Oct 6 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (9,510 points)
0 votes
2 answers
answered Oct 6 in Web Designing by subadanabalan வல்லுநர் (9,510 points)
0 votes
0 answers
asked Sep 29 by smartandsmart41 புதியவர் (120 points)
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...