தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

924 questions

1,006 answers

32 comments

261 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions and answers

0 votes
1 answer
answered 1 day ago by sakthy வல்லுநர் (5,770 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 13 in Windows by muralitharan புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 13 in Internet by புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 6 in Web Designing by prabudsp புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...