தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,032 questions

1,108 answers

35 comments

324 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Most popular tags

82 × computer   10 × php   4 × adobe
70 × internet   8 × photoshop   4 × net
38 × excel   7 × windows   3 × webservices
30 × word   6 × software   3 × creat
27 × website   6 × books   3 × domain
22 × help   5 × webdesign   3 × web
15 × wanted   5 × premiere   3 × drive
12 × pagemaker   5 × server   3 × for
12 × mobile   4 × usb   2 × install-php-windows7
11 × seo   4 × writter   2 × servises
...