Browsing Tag

profit percentage

கம்பியில்லா சாதனங்கள் அதன் 3 மடங்கு அதிவேக வளர்ச்சிக்கு ஸ்மார்ட் போனுக்கு நன்றி கூறியது :

கம்பியில்லா ஒலிபெருக்கி சாதனங்கள் அதன் மூன்று மடங்கு அதிக வேக வளர்ச்சிக்கு ஸ்மார்ட் போன்களுக்கு நன்றி கூறியுள்ளது. இந்த கம்பியில்லா சாதனங்கள் என்பன ஆப்பிளின் பீட் பீல் மற்றும் புளூடூத் ஒலிப்பெருக்கிகள் மற்றும் மைக்ரோ போன்கள் , ஹெட் போன்கள்…