Browsing Tag

Google TV Device

தொலைக்காட்சிப் பெட்டியில் Youtube பார்க்க…

அமெரிக்க வாசகர்களுக்கான சிறப்புச் செய்தி: இணையத்தில் நாம் YouTube பார்ப்போம். அதே போல் WiFi மூலம் நமது தொலைக்காட்சிப் பெட்டியில் Youtube மற்றும் பல இணையதளங்களையும், முக்கியமாக காணொலி (Video)  சேவைகளை (Netflix) போன்றவற்றை பார்க்க…