Browsing Tag

e-passport in china

E-Passport Introduced in China

சீனர்கள் வெளிநாட்டுக்கு பயணம் மேற்கொள்வது அதிகரித்து உள்ளதால் E-Passport விநியோகிக்கப்பட்டு வருகிறது. போலி Passport-களை தவிர்ப்பதற்காக சீன அரசு Electronic chip பொருத்தப்பட்ட Passport-களை மார்ச் மாதம் 15ம் தேதி முதல் வழங்கி வருகின்றது. புதிய…