முதன்மையான நிறுவனமாக நாம் இருந்தாலும் அதிக போட்டி இருப்பதாக சாம்சங் நிறுவன CEO பேட்டி

32

Mr. Kun Hee Lee IOC member (KOR)

கைபேசி மற்றும் மின்னனு சாதன சந்தையில் நமது நிறுவனம் முதன்மையான மற்றும் வெற்றிகரமான நிறுவனமாக இருந்தாலும் உலகம் முழுவதும் உள்ள பிற நிறுவனங்கள் புதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் மூலம் நமக்கு புதிய சவால்களை தருகின்றன… எனவே சாம்சங் ஊழியர்கள் புதிய உத்வேகத்துடன் பணியாற்றி தொழில் போட்டிகளை சமாளிக்க வேண்டும் என Lee Kun Hee அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

You might also like

Comments are closed.