நாலு நல்ல பாக்டீரியாக்கள்

2,744

 2,813 total views

பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை தின்பவை அதிக ஓட்டும் பசை தன்மை கொண்டவை காமா கதிர்களை தடுத்து உணவு பதப்படுத்த உதவுபவை தனது எடையை விட 1 லட்சம் மடங்கு பொருட்களை தூக்கும் வல்லமை கொண்டவை.

You might also like

Comments are closed.