மொபைல் போனில் சமையல், கலி காலம் வேறு என்ன சொல்ல

27

குறிப்பு : வீடியோ இணைக்கப் பட்டுள்ளது ( video is attached ).  மூன்று மொபைலை தீயில் கருக்கி, எது நீண்ட நேரம் தாங்குகிறது என்று ஆராய்ந்து இருக்கிறார்கள். வேடிக்கையான முயற்சி . ஒரே ஒரு வருத்தம், ஒரு மொபைலையாவது எனக்கு கொடுத்துஇருக்கலாம் 😀 .

Click Here to share this Video

You might also like

Comments are closed.