Zone Alarm 2012

461

 904 total views

இலவச Firewall applications பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுவது Zone alarm firewall தொகுப்பாகும். இதன் புதிய பதிப்பு Zone Alarm 2012 தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. வழக்கமாக இதனையும் இலவசமாக download  செய்து பயன்படுத்தலாம். இதனை பதிவரக்கம் செய்ய இணைய தள முகவரி http://download.cnet.com/zonealarmfreefirwall/300010435_410039884.html. இந்தப் புதிய பதிப்பில் பழைய படுக்கை வரிசை பட்டன்களுக்குப் பதிலாக மூன்று பெரிய iconகளும், boxகளும் தரப் பட்டுள்ளன. முதல் icon computer பாதுகாப்பு குறித்த விஷயங்களைக் கையாள்கிறது. நடுவில் இருக்கும் icon internet தொடர்பு குறித்து settings அமைக்க உதவுகிறது. மூன்றாவது icon computer பயன்படுத்துபவரின் அடையாளம், தகவல்கள் குறித்து இயங்குகிறது.
இதனைப் பதிந்து கொள்ள 5 MB அளவிலான சிறிய programme download  செய்து இயக்கினால் போதும். மற்ற Fileகள் Zone Alarmன் cloud computing முறையில் இணையத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு அமைக்கப்படுகின்றன. இதுவரை zone alarm பயன்படுத்தாமல் windows 7 system பயன்படுத்துபவர்கள் இந்த புதிய பதிப்பினைப் பயன்படுத்தலாம். நிறைய வசதிகள் Windows 7 தொகுப் பிற்கெனவே அதனுடன் இணைந்து இயங்கும்படி தரப்பட்டுள்ளது.

You might also like

Comments are closed.