நம் பிளாக்கை Facebook Networked Blogs பகுதியில் இணைக்க

979

 2,290 total views

நம்முடைய பதிவுகளை நாம் இதவரை Fecebook-ல் இணைக்க  நாம் தான் ஒவ்வொரு பதிவையும் இணைக்க வேண்டும்.  ஆனால் இனிமேல் அப்படி செய்ய தேவையில்லை. நம்முடைய பிளாக்கை Networked blog என்ற புதிய facebook பகுதியில் இணைத்து விட்டால் போதும் நம்முடைய பதிவுகள் தானாகவே நம்முடைய Facebook-ன் சுவர் பகுதியில் வந்து விடும். இதன் மூலம் நாம் ஒன்றிற்கு மேற்ப்பட்ட பிளாக்குகளை இணைத்து கொள்ளலாம்.

 • Networked blogs ஒன்றிற்கும் மேற்ப்பட்ட பிளாக்குகளை இணைத்து விடலாம்.
 • இதில் உங்கள் பிளாக்கினை இணைத்து விட்டால் ஒவ்வொரு பதிவிற்கும் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறை பதிவை இணைக்க தேவையில்லை.
 • நீங்கள் பதிவு போட்ட உடனேயே Facebook சுவர் பகுதியில் உங்களுடைய பதிவு இனைந்து விடும்.
 • உங்கள் பதிவில் போட்ட படம் கூட சேர்ந்து வரும் என்பது இதன் தனி சிறப்பு.
 • இதில் ஓட்டு போடும் வசதியும் உள்ளது.
 • இதில் உங்களுக்கு பிடித்த பிளாக்கை Follow செய்யவும் முடியும்.

Register your blog with Networked bog 

 •  இந்த வசதியை பெற முதலில் நம் பிளாக்கை பேஸ்புக்கின் Networked blog பகுதியில் இணைக்க வேண்டும்.
 • இந்த லிங்கில் http://www.networkedblogs.com/welcomeசெல்லுங்கள்.  Register a blog என்ற button click செய்யவும். அதில் உங்கள் பிளாக்கின் விவரங்களை கொடுத்து விடவும்
 • நீங்கள் இணைக்க போகும் பிளாக்கின் விவரங்களை கொடுத்து பின்னர் கீழே உள்ள Next button அழுத்தவும்.உங்களுக்கு கீழே இருப்பதை போல செய்தி வரும்

இதில் இரண்டாவது வழியை select செய்யவும். உங்களுக்கு கீழே ஒரு coding வரும். அந்த coding copy செய்து உங்கள் தளத்தில் Design- Add a Gadget – HtmlJavaScript சென்று paste செய்யவும்.  Save செய்ததும் திரும்பவும் இந்த பகுதிக்கு வந்து Verify Widget என்பதை click  செய்யவும்.

 • உங்களுக்கு “Verification Successful” என்ற செய்தி பச்சை நிறத்தில் வரும். இது போல் வந்தால் இதுவரை நீங்கள் செய்தது சரி.

Importing Your Blog 

இப்பொழுது நம் பிளாக்கை இங்கு பதிவேற்ற வேண்டும். இதற்க்கு உங்களுடைய window-வில் உள்ள Syndication என்ற button click  செய்யவும்.
 • click செய்ததும் உங்களுக்கு window வரும். அதில் உள்ள CHECK BOX click செய்யவும்.
 • பக்கத்தில் உள்ள Publish a Test Post என்ற button click  செய்யவும்.
 • இந்த button click செய்ததும் ஒரு test post உங்களுடைய Facebook-ன் சுவர் பகுதியில் வந்திருக்கும். இனிமேல் நீங்கள் உங்கள் பிளாக்கில் பதிவிட்டால் அது உடனே உங்களுடைய facebook சுவர் பகுதில் வந்திருக்கும்.

You might also like

Comments are closed.