நமது கணினி SPEED ஆக இயங்க மென்பொருள்

1,011

 3,930 total views

சில கணினிகள் ON ஆவதற்கே பல மணி நேரம் எடுத்து கொள்ளும். அதனாலேயே கணினி வைத்திருக்கும் சிலர் அந்த கணினியை தொடுவதே இல்லை. உங்கள் கணினி speed ஆக வேண்டுமா? இனி அந்த கவலை இல்லை இதையெல்லாம் போக்கிட ஒரு அழகிய மென்பொருள் ஒன்று உள்ளது. அந்த அழகிய மென்பொருளின் பெயர் SPEED UP MY PC. இதோ இந்த SPEED UP MY PC மென்பொருளின் முகப்பு

  • இதை உங்கள் கணினியில் நிறுவினால் மெதுவான கணினியும் வேகம் பெறும்.

You might also like

Comments are closed.