கணினியில் கோப்பறைகளை மறைத்து வைப்பதற்கு மென்பொருள்

0 25

கணினியில் ரகசியமாக கோப்பறைகளை மறைத்து வைப்பதற்கு மென்பொருள் உள்ளன. இந்த மென்பொருளை தரவிறக்கம் செய்து
கணினியில் நிறுவியதும் கடவுச் சொல் கேட்கும். மென்பொருள் தராவிரக்கம் செய்வதற்க்கு http://www.4shared.com/file/13tuT6ME/WinMend-Folder-Hidden.html

அதன் பின் தோன்றும் windowவில் நீங்கள் மறைக்க வேண்டிய (Hide Folder -Hide Files ) கோப்பு மற்றும் கோப்பறை எதுவாக இருந்தாலும் தேர்ந்து எடுக்கவும்.

இப்போழுது நீங்கள் தேர்ந்து எடுத்த driveவில் சென்று கோப்பு மற்றும் கோப்பறையை பார்த்தால் அது அங்கு இருக்காது.

மீண்டும் நீங்கள் இந்த application திறக்க உங்களுக்கு சிறிய window ஒன்று தோன்றும். அதில் இந்த மென்பொருளை உபயோகிக்க நீங்கள் கொடுத்த கடவுச் சொல்லை உள்ளீடு செய்யவேண்டும்.

உங்கள் கடவுச் சொல் தவறானதாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு window open ஆகும். சரியாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த மென்பொருளுக்குள் செல்லமுடியும். இதன் மூலம் நீங்கள் சுலபமாக கோப்பு மற்றும் கோப்பறைகளை மறைத்து மீட்டுக் கொண்டு வர முடியும்.

Related Posts

You might also like

Leave A Reply