Browsing Tag

seo tips in tamil

கார்த்திக் விளக்கும் Google SEOவின் புதிய பரிணாமம் – பென்குயின் அப்டேட்

முன் குறிப்பு: இந்தப் பக்கத்தை முழுமையாகப் படித்தால் நீங்கள் விரைவில் ஒரு SEO வல்லுநர் ஆவது உறுதி. உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்வான செய்தி., நீங்கள் இனிமேல் சிரமப் பட்டு SEO செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களின் கவனம் அனைத்தையும் இரண்டு முக்கிய…

.HTACCESS கோப்பும் அதன் நாலு நல்ல SEO பயன்பாடுகளும்.

.htaccess , .htpasswd  போன்ற கோப்புகள் சில முக்கியமான பண்புகளை Apache  இணைய வழங்கிக்கு (Web Server)  தெரிவிக்கப் பயன்படுகின்றன. இந்தக் கோப்புகளை உங்களால் உலவி வழியாகத் திறக்க இயலாது. http://techtamil.com/.htaccess 1. HTML இறுதிப் பெயர்…