Browsing Tag

pictures

Online-ல் படத்தை Rounded Corners படமாக மாற்ற

நாம் நம்முடைய பதிவில் அந்த செய்தி சார்ந்த படங்களை சேர்ப்பது வழக்கம். இப்படி சேர்க்கப்படும் படங்கள் சதுர, செவ்வக வடிவில் இருப்பதை அனைவரும் அறிந்ததே. இப்படி போடும் போட்டக்களின் கார்னர் கூர்மையாக இருக்கும். அதை எப்படி நாம் Rounded ஆக எப்படி…