Browsing Tag

motorola mobile

Motorola GLEAM+ அறிமுகம்

Motorola நிறுவனம் தற்போது Motorola GLEAM+ என்ற கைப்பேசியை அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதன் சந்தை விலை சுமார் 6500/- ரூபாய் ஆகும். இது சில்வர் மற்றும் வெள்ளை நிறத்தில் வருகின்றது. FM Radio, MP3, SD card support கொதுள்ளது. - 2.8-inch WQVGA…