இந்தியாவில் கூகல் போட்டி: பரிசு 12 கோடி ரூபாய்!

477

 2,314 total views

இந்தியாவில் கூகல் நிறுவனம் “Google Impact Challenge in India” எனும் போட்டி வைக்கிறது.

பங்கு பெரும் விதிகள்:

  • நீங்கள் ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் சார்பாக மட்டுமே போட்டியிட முடியும்.
  • விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப வேண்டிய கடேசி தேதி செப்டம்பர் ஐந்து 2013.

என்ன போட்டி?

ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனமாக சமூக மற்றும் மக்கள் முன்னேற்றத்திற்கு பயன்படும் வகையில் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தும் ஒரு யோசனையை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டும்.

அது ஒரு மென் பொருளாகவோ அல்லது ஒரு சிறப்பு வன்பொருளாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் உங்களின் யோசனை பொது மக்களுக்கு பயன் தரும் வகையில் இருக்க வேண்டும்.

போட்டியில் பங்கு பெற இங்கே சொடுக்கவும்.

எப்படி ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனமாக (NGO) பதிவு செய்வது என அறிய இங்கே சொடுக்கவும்.

You might also like

Comments are closed.