விண்டோஸ் 8 இயங்குதளத்திற்கான புதிய குரோம் பிரவுசரின் பதிப்பு

963

 1,836 total views

குரோம் பிரவுசரை நிகராக  யாரும் இல்லை என்று சொல்லும் வகையில், கூகுள் தன்னுடைய குரோம் பிரவுசரின் பதிப்பு  Google Chrome 24.0.1312.2 (Dev) னை வெளியிட்டுள்ளது. அதிக கூடுதல் வேகத்துடன் இயங்குவதுடன், அனைத்து நவீன இணையத் தொழில் நுட்பத் தினையும் இணைத்து செயல்படுவதுட் இதன் முதன்மைச் சிறப்பாக உள்ளது. பயர்பாக்ஸ் பிரவுசரின் சில நுண்ணியமான செட்டிங்ஸ் அமைப்பு இதில் இல்லை என்றாலும், புதிய தொழில் நுட்பங்களான நேடிவ் கிளையண்ட் (Native Client) மற்றும் எச்.டி.எம்.எல். 5 தொழில் நுட்பத்துடன் இயங்குவதில் சிறந்த பிரவுசராக இது விளங்குகிறது.
தற்போது குரோம் பிரவுசர், குரோம் பீட்டா, குரோம் டெவலப், குரோம் கேனரி மற்றும் குரோம் ஸ்டேபிள் என நான்கு வகைகளில் கிடைக்கிறது.

விண்டோஸ் 8 இயங்குதளத்திற்கான புதிய   குரோம் பதிப்பு

 

குரோம்  குறித்த தகவல்கள்

Web Statistics and Trends


Browser Statistics Month by Month

2012Internet ExplorerFirefoxChromeSafariOpera
September16.4 %32.2 %44.1 %4.2 %2.1 %
August16.2 %32.8 %43.7 %4.0 %2.2 %
July16.3 %33.7 %42.9 %3.9 %2.1 %
June16.7 %34.4 %41.7 %4.1 %2.2 %
May18.1 %35.2 %39.3 %4.3 %2.2 %
April18.3 %35.8 %38.3 %4.5 %2.3 %
March18.9 %36.3 %37.3 %4.4 %2.3 %
February19.5 %36.6 %36.3 %4.5 %2.3 %
January20.1 %37.1 %35.3 %4.3 %2.4 %
2011Internet ExplorerFirefoxChromeSafariOpera
December20.2 %37.7 %34.6 %4.2 %2.5 %
November21.2 %38.1 %33.4 %4.2 %2.4 %
October21.7 %38.7 %32.3 %4.2 %2.4 %
September22.9 %39.7 %30.5 %4.0 %2.2 %
August22.4 %40.6 %30.3 %3.8 %2.3 %
July22.0 %42.0 %29.4 %3.6 %2.4 %
June23.2 %42.2 %27.9 %3.7 %2.4 %
May24.9 %42.4 %25.9 %4.0 %2.4 %
April24.3 %42.9 %25.6 %4.1 %2.6 %
March25.8 %42.2 %25.0 %4.0 %2.5 %
February26.5 %42.4 %24.1 %4.1 %2.5 %
January26.6 %42.8 %23.8 %4.0 %2.5 %
2010Internet ExplorerFirefoxChromeSafariOpera
December27.5 %43.5 %22.4 %3.8 %2.2 %
November28.6 %44.0 %20.5 %4.0 %2.3 %
October29.7 %44.1 %19.2 %3.9 %2.2 %
September31.1 %45.1 %17.3 %3.7 %2.2 %
August30.7 %45.8 %17.0 %3.5 %2.3 %
July30.4 %46.4 %16.7 %3.4 %2.3 %
June31.0 %46.6 %15.9 %3.6 %2.1 %
May32.2 %46.9 %14.5 %3.5 %2.2 %
April33.4 %46.4 %13.6 %3.7 %2.2 %
March34.9 %46.2 %12.3 %3.7 %2.2 %
February35.3 %46.5 %11.6 %3.8 %2.1 %
January36.2 %46.3 %10.8 %3.7 %2.2 %
2009Internet ExplorerFirefoxChromeSafariOpera
December37.2 %46.4 %9.8 %3.6 %2.3 %
November37.7 %47.0 %8.5 %3.8 %2.3 %
October37.5 %47.5 %8.0 %3.8 %2.3 %
September39.6 %46.6 %7.1 %3.6 %2.2 %
August39.3 %47.4 %7.0 %3.3 %2.1 %
July39.4 %47.9 %6.5 %3.3 %2.1 %
June40.7 %47.3 %6.0 %3.1 %2.1 %
May41.0 %47.7 %5.5 %3.0 %2.2 %
April42.1 %47.1 %4.9 %3.0 %2.2 %
March43.3 %46.5 %4.2 %3.1 %2.3 %
February43.6 %46.4 %4.0 %3.0 %2.2 %
January44.8 %45.5 %3.9 %3.0 %2.3 %
2008Internet ExplorerFirefoxChromeSafariOpera
December46.0 %44.4 %3.6 %2.7 %2.4 %
November47.0 %44.2 %3.1 %2.7 %2.3 %
October47.4 %44.0 %3.0 %2.8 %2.2 %
September49.0 %42.6 %3.1 %2.7 %2.0 %
August51.0 %43.7 %2.6 %2.1 %
July52.4 %42.6 %2.5 %1.9 %
June54.2 %41.0 %2.6 %1.7 %
May54.4 %39.8 %2.4 %1.5 %
April54.8 %39.1 %2.2 %1.4 %
March53.9 %37.0 %2.1 %1.4 %
February54.7 %36.5 %2.0 %1.4 %
January54.7 %36.4 %1.9 %1.4 %
2007Internet ExplorerFirefoxMozillaSafariOpera
November56.0 %36.3 %1.2 %1.8 %1.6 %
September57.2 %35.4 %1.2 %1.6 %1.5 %
July58.5 %34.5 %1.4 %1.5 %1.9 %
May58.9 %33.7 %1.3 %1.5 %1.7 %
March58.7 %31.8 %1.3 %1.6 %1.6 %
January58.6 %31.0 %1.5 %1.7 %1.5 %
2006Internet ExplorerFirefoxMozillaNetscapeOpera
November60.6 %29.9 %2.5 %0.2 %1.5 %
September62.1 %27.3 %2.3 %0.4 %1.6 %
July62.4 %25.5 %2.3 %0.4 %1.4 %
May63.0 %25.7 %2.3 %0.3 %1.5 %
March64.7 %24.5 %2.4 %0.5 %1.5 %
January66.0 %25.0 %3.1 %0.5 %1.6 %
2005Internet ExplorerFirefoxMozillaNetscapeOpera
November68.9 %23.6 %2.8 %0.4 %1.5 %
September75.5 %18.0 %2.5 %0.4 %1.2 %
July73.8 %19.8 %2.6 %0.5 %1.2 %
May71.6 %21.0 %3.1 %0.7 %1.3 %
March72.5 %18.9 %3.3 %1.0 %1.9 %
January74.5 %16.6 %3.4 %1.1 %1.9 %
2004Internet ExplorerMozillaNetscapeOpera
November76.2 %16.5 %1.7 %1.6 %
September79.0 %13.7 %2.0 %1.7 %
July80.4 %12.6 %2.2 %1.6 %
May81.9 %9.5  %2.4 %1.6 %
March82.8 %7.9 %2.8 %1.4 %
January84.7 %5.5 %2.4 %1.5 %
2003Internet ExplorerMozillaNetscapeOpera
November84.9 %7.2 %2.6 %1.9 %
September86.6 %6.2 %2.7 %1.8 %
July87.2 %5.7 %2.7 %1.7 %
May87.7 %4.6 %3.3 %1.4 %
March88.0 %4.2 %3.4 %1.2 %
January84.6 %4.0 %4.0 %
2002Internet ExplorerAOLNetscape
November83.4 %5.2 %8.0 %
September83.5 %4.5 %8.0 %
July84.5 %3.5 %7.3 %
May86.7 %2.8 %7.3 %
March86.1 %3.0 %7.7 %
January85.8 %2.8 %7.9 %

 

Internet ExplorerMicrosoft Internet Explorer
FirefoxMozilla Firefox (identified as Mozilla before 2005)
ChromeGoogle Chrome
MozillaThe Mozilla Suite (Gecko, Netscape)
SafariSafari (and Konqueror. Both identified as Mozilla before 2007)
OperaOpera (as of 2011, Opera Mini is included here)
NetscapeNetscape Navigator (identified as Mozilla after 2006)
AOLAmerica Online (based on both Internet Explorer and Mozilla)

You might also like

Comments are closed.