சீன வானொலியின் தமிழ்ப் பிரிவு பொன்விழா கண்டது.

376

 1,051 total views

43EC854EAC17D32FA5645C191642

சீன தேசிய வானொலியின் தமிழ் ஒலிபரப்பு 1963 ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 1 முதல் இயங்கி வருகிறது. CRI (China Radio International) எனும் சீன வானொலியில் மொத்தம் 56 மொழிகளில் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. இந்தி, பெங்காலி, உருது போன்ற மொழிகளிலும் நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன.

You might also like

Comments are closed.