2015 -இன் பத்து சிறந்த கேம்கள் :

435

 1,710 total views

பரபரப்பான நவீன உலகத்தில்  நாம் சிறிது இளைப்பாறவும் மற்றும் நமது வேலைப் பழுவை சிறிது மறக்கவும் உதவிய சிறந்த கேம்களின் பட்டியல்கள்:
 2015-இன் பத்து  சிறந்த ios கேம்கள் :
1. does not commute
2.Angry birds stella pop
3.Mister Smith and his adventures
4.planet Quest
5.Hex FRVR
6.Score Hero
7.rayman adventures
8.blendoku 2
9.afterpulse
10.BONUS:Lara croft GO ($4.99)
2015- இன் பத்து  சிறந்த வீடியோ கேம்கள் :
1.batman :arkham knight
2.blood borne
3.the taken king
4.down well
5.fallout 4
6.Her story
7.Life is strange
8.rocket league
9.spalatoon
10.The witcher 3:Wild hunt

You might also like

Comments are closed.