எனக்கு லஞ்சம் வேண்டாம் – I dont beg , dont bribe me

560

 1,348 total views

எந்த அரசாங்க ஊழியருக்காவது இப்படி ஒரு அறிவிப்பு பலகையை தமது மேஜை மீது வைக்கும் அளவிற்கு ரோசம் / சுய மரியாதை இருக்கிறதா?

Does any government employee has guts or self respect to place a board on their table?

Note: Dont mind spelling/grammar mistakes.

You might also like

Comments are closed.