கடவுச் சொல் தினம் : 2016 இல் பயன்படுத்தப்பட்ட மிகவும் மோசமான கடவுச் சொற்கள் :

690

 2,380 total views

இந்த வார தொடக்கத்தில்  உலக ‘கடவுச்சொல் தினம்’ கொண்டாடப்படுகிறது. நாள் உலகம் முழுவதும் இணைய பயனர்கள் மத்தியில் நல்ல கடவுச்சொல்லை அதாவது யாரும் யூகிக்க முடியாத கடவுச் சொல்லை பயன்படுத்துவதை  ஊக்குவிக்க ஒரு தினமாக கொண்டாடி  வருகின்றனர்.

SplashData என்கிற வருடாந்திர பட்டியலின்  அடிப்படையில்,  கடந்த  ஆண்டின்  போது கசிந்த 2 மில்லியன் கடவுச்சொற்களை இருந்து தொகுக்கப்பட்ட சில கடவுச் சொற்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சந்தர்ப்பத்தினை பயன்படுத்தி,  இனி இணைய பயனர்கள் இதுபோன்ற . ‘மோசமான கடவுச்சொற்களை ‘ பயன்படுத்துவதனை  நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும்.

download (6)

 இந்த பட்டியலில் பட்டியலில் மக்கள்  எளிதில் guesseable கடவுச்சொற்களை பயன்படுத்துவதனால்   ஹேக்கிங் மற்றும் மற்றும் அடையாள திருட்டு ஆபத்துகளில் இருந்து  தங்களை காத்து வைத்து கொள்ளலாம். ஆகையால் இனிமேல் .  பயனர்கள் ஷாப்பிங், வங்கி, சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் இன்னும் போன்ற நமது பல்வேறு ஆன்லைன் கணக்குகள் போன்ற அணுகலை பாதுகாக்க இதுபோன்ற கடவுச் சொற்களை பயன்படுத்தாமல் இருப்பது நல்லது.

 123456

* password

*12345678

* qwerty

* 12345

* 123456789

* football

* 1234

* 1234567

* baseball

* welcome

* 1234567890

* abc123

* 111111

* 1qaz2wsx

* dragon

* master

* monkey

* letmein

* login

* princess

* qwertyuiop

* solo

* passw0rd

starwars

You might also like

Comments are closed.