Browsing Tag

Online Petition

முகநூலில் பொது கோரிக்கை மனுக்களை (Online Petition) உருவாக்கலாம்

பொது கோரிக்கைகளுக்கு இணைய வழியில் ஆதரவு திரட்டி மனு அளிக்கும் (Online Petition) வசதியை முகநூல் (Facebook) இணையதளம் நாளை முதல் அமேரிக்கா முழுவதும் அறிமுகம் செய்ய இருக்கிறது. தற்போது இணையவெளியில் மனு உருவாக்க Change.org / Amnesty போன்ற…