Browsing Tag

mozilla firefox

Firefox-ன் அமைப்புகளை பார்க்க

இன்றைய உலகில் உலாவிகளில் அதிகம் பயன்படுத்தம்  உலாவி Firefox. குரோமிற்கு போட்டியாக Firefox பல்வேறு புதிய வசதிகளை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது. சில சமயங்களில் இணைய இணைப்பு நன்றாக இருந்தாலும் இணையத்தள பக்கங்கள் தோன்றுவதற்கு சிரமமாக…