Browsing Tag

malware

Malware-ல் இருந்து கணினியை பாதுகாக்க

Malware எனப்படுவது ஒரு வகை கணினி Virus ஆகும். இது  கணினியில் உள்ள தகவல்களை மற்றயவர்களுக்கு அனுப்பிக் கொண்டிருக்கும். இதனால் கணினியின் வேகம் குறைவடையும் இணையத்தின் வேகமும் குறைவடையும். உங்கள் கணினியில் Malware உள்ளதா என அறிய. உங்கள் கணினியை…