Browsing Tag

malware

இந்த வார IT & அறிவியல் உலகம் செய்திகள்

விண்வெளி படப்பிடிப்பு, ₹70000 Monitor Stand, நண்டு வைரஸ் என கடந்த வாரம் நடந்த முக்கியமான தொழில்நுட்பம் மற்றும் அறிவியல் செய்திகள் டெக் தமிழ் வாசகர்களுக்காக[youtube https://www.youtube.com/watch?v=IzF9DBmxc0k]

Malware-ல் இருந்து கணினியை பாதுகாக்க

Malware எனப்படுவது ஒரு வகை கணினி Virus ஆகும். இது  கணினியில் உள்ள தகவல்களை மற்றயவர்களுக்கு அனுப்பிக் கொண்டிருக்கும். இதனால் கணினியின் வேகம் குறைவடையும் இணையத்தின் வேகமும் குறைவடையும். உங்கள் கணினியில் Malware உள்ளதா என அறிய. உங்கள் கணினியை…