Browsing Tag

desktop computer

Acer U Series all-in-one desktop

Acer நிறுவனம் தைப்பேயில் நடைபெற்ற Computer 2012 விழாவில் U Series வரிசை 27-inch Aspire 7600U and 23-inch Aspire 5600U all-in-one desktop கணினிகளை அறிமுகம் செய்துள்ளது.   இது windows 8 கொண்டு இயங்கும் கணினி. Aspire 7600 U தடிமண் வெறும் 3.5…