Browsing Tag

computer news

முகநூல் செய்திகள் வழியாக பணம் அனுப்பும் வசதி வருகிறதா?

இணையம் வழியாக பணப் பரிவர்த்தனை செய்வது இரண்டு வகைப்படும்1 .வணிக நிறுவனங்களுக்கு பணம் செலுத்துவது.2. தனி நபர்களுக்கு பணம் செலுத்துவது.இந்த சேவைகளை  paypal, PayPal, Square Cash போன்ற நிறுவனங்கள் செய்து வருகின்றன.Pypal…