Browsing Tag

கூகுளே இந்தியா

இந்தியாவில் கூகல் போட்டி: பரிசு 12 கோடி ரூபாய்!

இந்தியாவில் கூகல் நிறுவனம் "Google Impact Challenge in India" எனும் போட்டி வைக்கிறது. பங்கு பெரும் விதிகள்: நீங்கள் ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் சார்பாக மட்டுமே போட்டியிட முடியும். விண்ணப்பங்கள் அனுப்ப வேண்டிய கடேசி தேதி…