2015- இல் வாகனத் தொழிற்சாலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிறந்த 10 கண்டுபிடிப்புகள்:

555

 1,248 total views

1.google  driverless  car – (கூகுளின் ஓட்டுனரில்லா  கார்)
home-where
2..Automated Manual Transmission-( தானியங்கு முறையில் கையாளும் கார்)
download (1)
3.V2V communication (V2V கம்யூனிகேசன்)
download (2)
4.Pre collision Technology( போக்குவரத்து நெரிசலில்லாமல் செல்ல உருவாக்கப்பட்ட கார்)
download (3)
5.Smart cars(ஸ்மார்ட் கார்)
saab-demonstrates-andriod-based-iqon-infotainment-system
6.Ford Aluminium Truck (ஃபோர்டின் அலுமினியத்தால் உருவாக்கப்பட்ட  டிரக்)
download (4)
7.start stop technology (ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் நுட்பத்துடன் உருவாக்கபட்ட வாகனம்)
images (1)
8.bus powered by human waste (மனித கழிவுகளால் உருவாக்கப்பட்ட பேருந்து)
download (5)
9.land rover’s invisible car ( ரோவரின்  கண்ணுக்கு புலப்படாத கார்)
images (2)
10. toyotas’s Hovering car  -(டோயோட்டோவின் சுழலும் கார் )
toyota-prius-image-frontseatdriver-co-uk_100469112_m

You might also like

Comments are closed.