இந்தியாவின் மென்பொருள் சந்தை 2019 ஆம் ஆண்டில் $ 6.1 பில்லியனைத் தொடும்: ஐடிசி

564

 251 total views

இந்திய மென்பொருள் சந்தை 13.7 சதவீத வளர்ச்சியுடன் 2019 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 6.1 பில்லியன் டாலர் தொகையை எதிர்பார்க்கும் என சர்வதேச தரவு படி (IDC) International Data Corporation தெரிவித்துள்ளது.

இந்திய நிறுவனங்கள் பெருமளவிலான தரவு மற்றும் வியாபார பகுப்பாய்வுகளை போட்டித்திறன்மிக்க நன்மைகளை அதிகப்படுத்துவதைக் கவனித்து வருகின்றன. தொழில் நுட்ப பயன்பாடுகளை மேம்படுத்துவதற்கும், கிளவுட்-சம்பந்தப்பட்ட முயற்சிகளை விரைவுபடுத்துவதற்கும் புதுப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது.

சந்தை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் மென்பொருள் சந்தையை மூன்று முதன்மை பிரிவுகளாக வகைப்படுத்துகிறது – பயன்பாடுகள், பயன்பாட்டு அபிவிருத்தி மற்றும் வரிசைப்படுத்தல் (AD & D) மற்றும் சிஸ்டம்ஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் (SI) மென்பொருள்.

59.7 சதவிகித பங்களிப்புடன் மொத்தமாக இந்த பயன்பாடுகள் செலவழிக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்பின், AD மற்றும் D மற்றும் SI மென்பொருள்கள் முறையே 22.8 சதவிகிதம் மற்றும் 17.5 சதவிகிதம் H2 2018 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

You might also like

Comments are closed.