குரோமின் குரல் தேடலை நீக்கிய கூகுள்:

428

 519 total views

கூகுல்  இந்த வாரம் குரோம் 46 ஐ  அறிமுகபடுத்தியது. ஆனால் இதில் மிகபெரிய மாற்றத்தை உண்டு  பண்ணியுள்ளது. அதாவது  “ok  google ” என்று காட்டியவுடன் குரல் தேடலைக்  கொண்டு உலவிக்குச் செல்லும்   அம்சம் ஒன்றை  நீக்கியுள்ளது.  இது உண்மையில் பெரிய மாற்றமே.ok-google

கூகுல் முதலில்”ok  google ”  குரல் தேடலை 2013 இல் வெளியிட்டது. பின் இதை நேரடியாக உலவியின் பக்கத்தில் சேர்த்தது.இதனால் பயனர்கள் நேரடியாக கூகுல் பக்கத்திற்கு சென்றோ அல்லது   இயல்பாகவே கூகுல் பக்கத்தை   கொண்டிருந்தாலோ   அல்லது “ok  google ” குரல்   தேடலில் சென்றோ தேட ஆரம்பிக்கலாம்.

இந்த குரல் தேடலை நீக்கியதால்   டெஸ்க்டாப்பின் குரோம் தான் பாதிக்கும் என கூறுகின்றனர். இதனால் விண்டாஸ்  , மேக் , லினக்ஸ்  பயனர்கள்  இனி க்ஹ்ரோமின் குரல் தேடலை தொடர  முடியாது. அதற்காக மொத்தமாக நாம் “ok  google  ” தேடலை இழக்கவில்லை . இணையத்தின் எந்த google .com  பகுதியிலும் மைக் ஐக்கானை கிளிக் செய்தால் போதும்.

google_search_by_voice

“OK Google”  அம்சத்தை அவ்வளவாக பயனர்கள் பயன்படுத்தவில்லை எனபதாள்    நீக்கி விட்டனர்  .இதே  காரணத்தைதான்  இந்த வாரம் ” The notification center ” ஐ நீக்கியபோதும் கூறினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மக்கள் பயன்படுத்தாத காரணத்தினாலேயே தான் இவை  நீக்கபட்டுள்ளன. இது கூகுளின் அர்த்தமுள்ள  முடிவாகத்தான் இருக்கும். கூகுல் அடுத்த வெளியிடும் குரோம் 47லும் மேலும் பல மாற்றங்கள் நடைபெறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

You might also like

Comments are closed.