குரோமின் குரல் தேடலை நீக்கிய கூகுள்:

34

கூகுல்  இந்த வாரம் குரோம் 46 ஐ  அறிமுகபடுத்தியது. ஆனால் இதில் மிகபெரிய மாற்றத்தை உண்டு  பண்ணியுள்ளது. அதாவது  “ok  google ” என்று காட்டியவுடன் குரல் தேடலைக்  கொண்டு உலவிக்குச் செல்லும்   அம்சம் ஒன்றை  நீக்கியுள்ளது.  இது உண்மையில் பெரிய மாற்றமே.ok-google

கூகுல் முதலில்”ok  google ”  குரல் தேடலை 2013 இல் வெளியிட்டது. பின் இதை நேரடியாக உலவியின் பக்கத்தில் சேர்த்தது.இதனால் பயனர்கள் நேரடியாக கூகுல் பக்கத்திற்கு சென்றோ அல்லது   இயல்பாகவே கூகுல் பக்கத்தை   கொண்டிருந்தாலோ   அல்லது “ok  google ” குரல்   தேடலில் சென்றோ தேட ஆரம்பிக்கலாம்.

இந்த குரல் தேடலை நீக்கியதால்   டெஸ்க்டாப்பின் குரோம் தான் பாதிக்கும் என கூறுகின்றனர். இதனால் விண்டாஸ்  , மேக் , லினக்ஸ்  பயனர்கள்  இனி க்ஹ்ரோமின் குரல் தேடலை தொடர  முடியாது. அதற்காக மொத்தமாக நாம் “ok  google  ” தேடலை இழக்கவில்லை . இணையத்தின் எந்த google .com  பகுதியிலும் மைக் ஐக்கானை கிளிக் செய்தால் போதும்.

google_search_by_voice

“OK Google”  அம்சத்தை அவ்வளவாக பயனர்கள் பயன்படுத்தவில்லை எனபதாள்    நீக்கி விட்டனர்  .இதே  காரணத்தைதான்  இந்த வாரம் ” The notification center ” ஐ நீக்கியபோதும் கூறினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மக்கள் பயன்படுத்தாத காரணத்தினாலேயே தான் இவை  நீக்கபட்டுள்ளன. இது கூகுளின் அர்த்தமுள்ள  முடிவாகத்தான் இருக்கும். கூகுல் அடுத்த வெளியிடும் குரோம் 47லும் மேலும் பல மாற்றங்கள் நடைபெறலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

You might also like