இலவச மென்பொருட்கள் தரவிறக்க சிறந்த 10 இணைய தளங்கள்

1,357

 2,852 total views

நமக்கு இணையத்தில் பல எண்ணற்ற தளங்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான இலவச மென்பொருட்களை வழங்கி கொண்டு உள்ளன.  இலவச மென்பொருட்களை தரவிறக்குவதில் என்ன பிரச்சினை என்றால் சில தளங்கள் இந்த மென்பொருட்களோடு சேர்த்து சில வைரஸ்களை நம் கணினியில் புகுத்தி விடுகின்றன.  ஆகையால் ஒரு சில தளங்களே இலவச மென்பொருட்களை தரவிறக்க பாதுகாப்பானதாக உள்ளது. அவ்வாறு உள்ள 10 தளங்கள் பற்றி காண்போம்.

 

 

தளங்கள்                       தளங்கள் Open செய்ய பயன்படும் லிங்குகள்

1. CNET  –  RANK 159 http://download.cnet.com

2. BROTHER SOFT –  RANK 300 http://www.brothersoft.com/

3. SOFTPEDIA –  RANK 348 http://www.softpedia.com/

4. FILE HIPPO –  RANK 688 http://www.filehippo.com/

5. ZDNET – RANK 1224 http://downloads.zdnet.com/

6. FREE DOWNLOAD CENTER- RANK 1256 http://www.freedownloadscenter.com/

7. DL 4 ALL-   RANK 1404 http://www.dl4all.com.

8. DOWNLOAD ATOZ- RANK 2508 http://www.downloadatoz.com/

9. SOFT32- RANK 3909 http://www.soft32.com/

10. DOWNLOAD 3000 – RANK 4201 http://www.download3000.com/

You might also like

Comments are closed.