தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by இளையோர் (220 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
நான் இதை பயன்படுத்தியதில்லை அனால் இது நன்றாக இருக்கும் என கருதுகிறேன்.

http://www.flipkart.com/micromax-funbook-alpha-p250-tablet/p/itmdcvhaszhdvbbn?pid=TABDCVDMMAGC4GQE&ref=cd3aaca1-1404-44d5-8ad5-de1d9eb7ca4e
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Dec 22, 2016 by புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 23, 2013 by ஆர்வலர் (550 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 26, 2012 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
2 answers
asked Oct 18, 2012 by ஆர்வலர் (640 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 2, 2012 by ஆர்வலர் (920 points)
...