தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
உண்மையான  ஒஸ் எப்படி கண்டு கொள்வது
by mohamedn இளையோர் (300 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
http://www.microsoft.com/genuine/validate/DownloadValidationSupport.aspx?displaylang=en

இந்த மென் பொருளை பதிவிறக்கி சோதித்து பாருங்கள்.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Dec 12, 2011 in Windows by jbsarathi புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
0 votes
1 answer
asked Jan 26, 2013 in Windows by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 18, 2013 in Windows by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 18, 2013 by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
...