தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
by dinakaran ஆர்வலர் (440 points)

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

0 votes
blogger.com , wordpress.com  போன்ற தளங்களில் நீங்கள் இலவசமாக உங்கள்ளுக்கான ஒரு தளத்தை உருவாக்கலாம்.
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
blogger.com,webs.com போன்ற இணையதளங்கள் மூலம் இலவசமாக உங்களுக்கென இணையதளம் உருவாகிடலாம்., ஆனால், அதில் இணைய முகவரியுடன் அந்த blogger.com,webs.com என்றும் வரும்., அதனால் நீங்கள் தனி டொமைன் வாங்க வேண்டும்.
by balanbalaji ஆர்வலர் (420 points)
0 votes
விக்ஸ் டாட் காம் முயன்று பாருங்கள். Wix.com
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
by sathissaka ஆர்வலர் (680 points)
0 votes
What sort of website do you need professional or personal.If you want to build a professional website then free website builders are not that much reliable So Better you can go for paid services.
To build a website these are the steps to be following:
1.Register your domain
2.Host your site
3.Web Design and Development
You can register your domain at http://www.9cubehosting.com/ here they are provide Linux based web hosting.They are also provide free website builder service with hosting package.Using this you can create your own website easily.
by sahana ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked May 1, 2012 in Web Designing by ug_ra புதியவர் (130 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 29, 2012 by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
0 answers
asked Feb 8, 2015 by devi1 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 11, 2014 in PHP by nellaivani புதியவர் (120 points)
+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
...