தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Feeling very lonely at home, anyone tell me some good games that i can play free without paying it.
in Internet by leesha புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
நீங்க gta கேம்ஸ் குறுந்தகடு வாங்கி விளையாடுங்க...
by balanbalaji ஆர்வலர் (420 points)
0 votes
brizy membership will do.pl see brizy.com
by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Related questions

+1 vote
5 answers
0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 21, 2013 by thals ஆர்வலர் (550 points)
+1 vote
2 answers
asked Jan 17, 2012 by mani_officials வல்லுநர் (3k points)
...