தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Photoshop.ல் Designing தமிழ் ஃபாண்டு

+1 vote
Photoshop.ல் பல வகையான Designing தமிழ் ஃபாண்டுகளில்(unicode, No Unicode, Tscii, Othrs) எழுத நல்ல சொஃப்ட்வர் ஒன்று கூறவும்.....
asked Jun 6, 2012 in Web Designing by mahabenny புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
e-Kalapai மென்பொருளை முயற்சித்தீர்கள?  http://www.thamizha.com/project/ekalappai
answered Jun 8, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)
0 votes
என்எச்எம் ரைட்டரை முயற்சித்துப் பாருங்களேன். தமிழுடன் மேலும் பல இந்திய மொழிகளும் சாத்தியமாகும்.
answered Apr 15, 2013 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...