தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
நான் விண்டோஸ் எக்ஷ்பி பயன்படுத்துகிரேன்.எனது கணினியில் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்சைட்டை தவிர மற்றவற்றை block செய்வது மற்றும் block செய்தவற்றை ம்றுபடியும் unblock செய்வது எப்படி?. விரிவாக தெரிவிக்கவும்.
in Internet by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
There are two ways for this.

1. install a bitdefender internet security or other firewalls to do website blocking.

2.  find xp's hosts file and write all unwanted websites to not to load.

3.  use opendns  and  its free account offers a nice website blocking.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Oct 4, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 26, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
2 answers
asked Apr 10, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
2 answers
asked Apr 3, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
0 answers
...